7200
0
Про органи самоорганізації населення
З метою сприяння участі киян у вирішенні питань місцевого значення, Київрада може дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні, мікрорайонні та районні органи самоорганізації населення (далі - ОСН) і наділяти їх частиною своїх повноважень, разом з передачею коштів та матеріально-технічних ресурсів, необхідних для роботи.
Контакти
Контроль за наданням Київрадою дозволу на створення ОСН та додаткових повноважень
Юрій Павлов
Начальник управління
Секретаріат Київської міської ради
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 36
Телефон: (044) 202-70-48, 202-73-97, 202-71-07
E-mail: decentralization@kmr.gov.ua
Реєстрація ОСН та контроль за використанням ОСН наданих Київрадою ресурсів
Олександр Деніс
Заступник директора департаменту
Київська міська державна адміністрація
Адреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 50-Б
Телефон: (044) 235-05-85
E-mail: dsk.osn@gmail.com
ОСН - це представницький орган жителів, що складається з голови, заступників голови, секретаря та інших членів, яких обирають жителі на зборах або конференції за місцем проживання. Обирати та бути обраними до ОСН можуть жителі, які на законних підставах проживають на відповідній території.
Кількість жителів, яка представлена ОСН
Район КМ КК, ВК БК
Деснянський 220 286 6 234 2 677
Дарницький 112 031 6 994 3 870
Дніпровський 109 340 1 134 2 636
Солом'янський 62 555 139 1 208
Святошинський 7 045 4 017 1 804
Оболонський 1 456 18 2 609
Голосіївський 95 576 1 387 2 374
Печерський 75 638 0 2 615
Подільський 141 524 390 1 016
Шевченківський 39 423 2 263 774
Забезпечення діяльності ОСН:
право на оренду вільного комунального приміщення за 1 грн. на рік;
оплата комунальних та інших послуг за рахунок місцевого бюджету;
техніка, меблі та інше майно, передане Київрадою в оперативне управління;
кошти місцевого бюджету на оплату праці або проєкти;
добровільні внески фізичних і юридичних осіб;
інші надходження, не заборонені законодавством.
Для отримання забезпечення ОСН має зареєструватися як юридична особа зі статусом неприбуткової організації.
Повноваження ОСН:
Представляє разом з депутатами інтереси жителів у місцевих органах влади
Вносить пропозиції до проєктів місцевих програм соціально-економічного розвитку та проектів місцевих бюджетів
Здійснює контроль за якістю ремонтних робіт та житлово-комунальних послуг у жилих будинках на території діяльності ОСН.
Організовує проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані дворів, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо
Сприяє правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку
Бере участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки
Організовує допомогу вразливим групам населення та вносить пропозиції з цих питань до Київради
Київрада може делегувати ОСН частину своїх повноважень з наданням додаткових ресурсів, необхідних для їх здійснення